Direktori Bahagian Istiadat

Bahagian Istiadat
Istana Negara
50480 Jalan Tuanku Abdul Halim

KUALA LUMPUR
 
No.Telefon:   +6 03 6200 1000

No.Fax:         +6 03 6200 1156
Email:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BIL  NAMA & JAWATAN
EMEL@
istananegara.gov.my
NO.TEL
1.  Azuan Effendy bin Zairakithnaini
 Datuk Paduka Maharaja Lela • DPML
 pdpml 1022
2.  Mezana binti Mat Halil
 Pembantu Khas 
 mezana 1022
3.  Sophian bin Ab Rahman 
 Penolong Datuk Paduka Maharaja Lela •  PDPML
sophian 1078
4.  Azwan bin Ismail
 Pegawai Istiadat • PI
azwan.ismail  1074
5.  Abd. Rashid bin Mohd. Nor
 Penolong Pegawai Istiadat I
 rashid
1076
6.  Mohd Yusoff bin Haji Ramili
 Penolong Pegawai Istiadat II
 mohdyusoff 1075
7.  Rohizan bin Mohamad
 Ketua Pembantu Tadbir (P/O) 
 rohizan 1077
8.  Mohd Sazmi bin Mohd Sharip
 
Pembantu Tadbir (P/O)
sazmi 1158
9.  Nora binti Mat Yusof
 
Pembantu Tadbir (P/O)
norayusof 1159
10.  Norosdiana binti Mohd Nordin
 Pembantu Tadbir (P/O)
norosdiana 1157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarikh Kemaskini : 26 Jun 2019