KENYATAAN TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN ALAT TULIS

 

KENYATAAN TAWARAN

 

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

 

KETERANGAN TAWARAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN ALAT TULIS BAGI KEGUNAAN ISTANA NEGARA BAGI TEMPOH TIGA(3) TAHUN

 

JENIS TAWARAN : Terbuka

 

 

KOD BIDANG :

Kod

Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

02 06 01

PERABOT,

PERALATAN

PEJABAT, HIASAN

DALAMAN DAN

DOMESTIK

BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS

ALATULIS (TIDAK

TERMASUK BORANG DAN

SEMUA JENIS KERTAS)

 

TARIKH MULA TAWARAN : 23/07/2018

 

TARIKH TUTUP TAWARAN : 30/07/2018

 

TEMPOH SAH LAKU : 90

 

LOKALITI :

lokasi

Negeri

JOHOR

KEDAH

KELANTAN

MELAKA

NEGERI SEMBILAN

PAHANG

PERAK

PERLIS

PULAU PINANG

SABAH

SARAWAK

SELANGOR

TERENGGANU

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

 

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.