Adat Tertib Pertuturan Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris Gelaran "His Majesty" bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong "Her Majesty" bagi Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong "His Royal Highness" bagi Duli Yang Maha Mulia Tuanku "Her Royal Highness" bagi Duli Yang Maha Mulia Sultanah/Raja Perempuan "Your Royal Highness" untuk perkataan "Tuanku"

0 Comments
Adat Tertib Pertuturan

Adat Tertib Pertuturan Apabila baginda Tuanku bertitah, anda hendaklah menggantikan "Tuanku" setiap kali bersetuju bagi menggantikan "Ya".Adalah manis jika digunakan "Ampun Tuanku" atau "Tuanku" samada di pangkal atau di penghujung ayat semasa bertutur.Menggunakan sebutan pendek atau…

0 Comments
Bahasa Istana

Bahasa Istana Bil Perkataan Bahasa Istana Bahasa Awam 1 Anak Paduka anakanda Pacal didik 2 Ayah/Bapa Paduka ayahanda Hamba Tua ayah 3 Adik Paduka adinda Pacal didik 4 Abang/Kakak Paduka…

Comments Off on Bahasa Istana