Nama, Gelaran dan Gambar Rasmi

(Bahasa Melayu)

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA RAJA PERMAISURI AGONG
TUNKU AZIZAH AMINAH MAIMUNAH ISKANDARIAH BINTI
ALMARHUM AL-MUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR AL-HAJ

D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(JOHOR)., S.P.M.J., D.K.(BRUNEI).


(Bahasa Inggeris)

HER MAJESTY
SERI PADUKA BAGINDA THE RAJA PERMAISURI AGONG
TUNKU AZIZAH AMINAH MAIMUNAH ISKANDARIAH BINTI
ALMARHUM AL-MUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR AL-HAJ

D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(JOHOR)., S.P.M.J., D.K.(BRUNEI).