Nama, Gelaran dan Gambar Rasmi

BAHASA MELAYU

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH
IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(TERENGGANU)., D.K.(JOHOR).,
S.P.M.J., D.K.M.B.(BRUNEI).,D.K.(KEDAH).,D.K.(PERLIS).,D.K(PERAK).,D.K(SELANGOR)


ENGLISH VERSION

HIS MAJESTY
SERI PADUKA BAGINDA the YANG DI-PERTUAN AGONG
AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH
IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(TERENGGANU)., D.K.(JOHOR).,
S.P.M.J., D.K.M.B.(BRUNEI).,D.K.(KEDAH).,D.K.(PERLIS).,D.K(PERAK).,D.K(SELANGOR)